Anasayfa / mazlum çöpür / Prof.Dr.Mazlum ÇÖPÜR

Prof.Dr.Mazlum ÇÖPÜR

1961 yılında Malatya da doğdum. İlk orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Tıp Fakültesi’ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve İzmir’de hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra,

1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde başladığım psikiyatri ihtisas eğitimini;

1992’de tamamlayarak psikiyatri uzmanı oldum. Aynı yıl İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda psikiyatri uzmanı olarak çalışmaya başladım.
1994 yılında İstanbul Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı’nda başlayan çocuk psikiyatrisi ihtisas eğitimini tamamladıktan sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniği’nde çocuk psikiyatrisi uzmanı olarak  çalışmaya  başladım.
Buradaki çalışmamı 2011 yılı sonuna kadar sürdürdüm. Halen Nirvana Çocuk Psikiyatrisi Merkezi’nde çalışmaya devam ediyorum.

2012 yılında doçentlik ünvanını, 2018 yılında profesörlük ünvanını aldım.
Ayrıca 2014 yılından bu yana Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Psikoloji Bölümü’nde lisans dersleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ‘ n de yüksek lisans ve doktora dersleri veriyorum.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özürlü çocukların tanı, tedavi ve eğitimleri, okul sorunları ve adli psikiyatri konuları çok fazla ilgilendiğim konulardır.
Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalem  ve Adli Psikiyatri ve Hukuk isimli bir kitabım bulunmaktadır. Ayrıca çok sayıda ulusal ve uluslararası kongreye katıldım.

 Çalışmalarımdan bazıları,

1- Copur M, Turkcan A, Erdoğmuş M.Üyarı istismarı, bozukluk ve suç işlemek: İstanbul’da bir çocuk cezaevinde yapılan değerlendirme. Psikiyatri Kliniği Neurosci. Nisan; 59 (2): 151-4 (2005)..

2- Copur M, Arpacı B, Demir T, Narin H. Tourette Sendromlu Çocuklar ve Ergenlerde Ketiapinin Klinik Etkinliği. Clin. İlaç. Yatırım. 27 (2) 123-130 (2007).

3- Çöpür M, Arpacı B, Başgül S: Tedaviye dirençli Tourette Sendromu için yüksek doz risperidon seçeneği midir? Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi 2009; 46 (4): 206-208.
.
4- Copur M, Erdoğan A .: Otistik Çocukta İşaretli Karaciğer Fonksiyon Testi Anormalliklerinde Risperidone Rechalange. Endokrin, Metabolik ve İmmün İlaç Keşfi Üzerine Güncel Patentler. 2011, 5, 237-239.

5- Çöpür M., Üneri ŞÖ., Aydın E., ve ark .: İstanbul İli Örnekleminde çocuk ve cinsel istismarlarının karakteristik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi.

6- Çöpür M, Görker I, Demir T: Seçici Mutizm Tedavisinde SSRI’ler. Balkan Med Journal 2012. 29: 99-102.
7-Çöpür M., Elmas İ .: Okul Çağı Çocuklarında Çözücü Kötüye Kullanma .ESSOP 1999 Avrupa Sosyal Pediatri Derneği Annuel Kongresi, 13-16 Ekim 1999 Program ve Özetler, s.71. İstanbul.

8- Copur M., Basgül Ş.S: Tourette Sendromlu hastanın vaka takdimi. 18. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ve Müttefik Meslekler Birliği (IACAPAP) Dünya Cogresi, 30 Nisan – 3 Mayıs 2008, İstanbul.

9- Çöpür M., Ergezer Y .: CinayetSuçu İşlemiş Bir Şizofreni Vakası, Adli Tıp Dergisi, 10, 113-118 (1994) D2-Çopür M., Polvan Ö., Saraç ŞT .: Kleine Levin Sendromu, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, Cilt 4 Sayı 3:
157-160 (1995) 10-Çöpür M., Elmas İ., Can Y.:Ceza Ehliyeti, Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Farik veMümeyyizlik Tespit Olmayan Kurallar Bir Çalışma, Kriz Dergisi,
3 (1-2): 223-6 (1995).
11-Çöpür M., Elmas İ., Can Y.:Madde Bağımlılığı ve Antı Taraflı Kişilik, Kriz Dergisi, 3 (1- 2): 219-21 (1995)

12-Çöpür M., Elmas İ., Can Y .: Psikotik Hastalarda Suç, Kriz Dergisi, 3 (1-2): 41-3 (1995)
13- Çöpür M., Elmas İ .: Şizofrenik Hastalıklar ve Şiddet Suçları : Bir Olgu Sunumu, İstanbul  Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 59 (2): 87-9 (1996).

14-Çöpür M., Elmas İ .: Şizofreni ve Homisidal Davranışlar, İstanbul Üniversitesi İstanbul TıpFakültesi Mecmuasıı, 59 (3): 78-82 (1996).

15-Çöpür M., Tuna Ş: Transseksüalizm, Psikiyatri Bülteni, 4 (2): 88-92 (1997).
16- Çöpür M., Ergezer Y: Adli Psikiyatrik AçıdanGilles de la Tourette Sedromu, İstanbulTıp Fakültesi Mecmuası, 60: 2, 237-240 (1997)

17- Çöpür M., Saraç Ş, Tüzün B, Elmas İ .: 12-15 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Suç ve FarikMümeyyizlik. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 61 (1): 17-22 (1998).

18-Çöpür M.:Ülkemizde Kullanan Çocuklarla İlgili Bir Çalışma, Çocuk Forumu Dergisi, 2 (3) 17-21 (1999).
19-Çöpür M., Akkay E .: Ergenlik Dönemi Çocuk İntiharları, Özellik ve İntihar Yöntemleri, Çocuk Forumu Dergisi, 3 (4), 18-22 (2000).
20- Çöpür M., Saraç ŞT .: Çocuklarda Ahlaki Redaet, Çocuk Forumu Dergisi, 3 (4) 35-39 (2000).
21- Çöpür M: Çocuk İçelge İstismar ve Ahlaki Redaet. Ergenlik Döneminde Cinsellik (Gelişim ve Sorunları), ed. Şenol S, Rugancı N., Çocuk ve Ergenlik Ruh Sağlığı Yayınları: 2, Ankara, 1998 s.79-82.

22- Çöpür M., Türkcan A .: Bağımlılık Yapan Maddeler: Çocuk ve Gençlerin Madde Kullanımı ve Bağımlığı. İstanbul Çocukları Raporu, ed Şirin MR., Sayıta SU İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları: 1, İstanbul 2000, s.525-533.

23- Çöpür M.: Suç işleyen çocuklarla yapılan tıbbi uygulamalar. İstanbul Çocukları Raporu. ed. Şirin MR., Sayıta SU, İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları 1, 2000 İstanbul, s.607-609.

Hakkında üniversiten haberler

universitetercihi.net 2020

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com